Dyrektor Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej informuje, że trzeci nabór w 2023 roku do udziału w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie został zakończony. Termin składania wniosków w trzecim naborze trwał od 22 marca do 3 kwietnia 2023 roku.

W naborze wpłynęło 16 wniosków, wszystkie wnioski przeszły weryfikację formalną. Wykaz firm, które wzięły udział w naborze znajduje się w załączonym dokumencie.

W najbliższych dniach Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań.

Ostatni nabór uzupełniający rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2023 roku.
Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w kolejnym naborze zostaną podane wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków. Informacja ta pojawi się na stronie www.inkubator-trzciana.pl i https://bip.malopolska.pl/giptrzciana oraz w mediach społecznościowych @GIPTrzciana.

 

WYNIKI naboru 3_2023 (PDF, 105 KB)

Skip to content