Gminny Inkubator Przedsiębiorczości
w Trzcianie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.inkubator-trzciana.pl 

Wstęp deklaracji

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.inkubator-trzciana.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 14 613 61 49

E-mail: biuro@inkubator-trzciana.pl

Adres korespondencyjny: Trzciana 147, 32-733 Trzciana

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci załączników w formacie pdf, nie są dostępne cyfrowo w całości – infografiki nie posiadają opisu alternatywnego oraz formularze nie są w całości dostępne cyfrowo.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony internetowa Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dyrektor Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej. 
e-mail: biuro@inkubator-trzciana.pl 
Telefon: +48 14 613 61 49

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej znajduje się pod adresem Trzciana 147, 32-733 Trzciana został przystosowany częściowo poprzez likwidację barier krytycznych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez:

 • stosowne oznaczenia wejść i pomieszczeń poprzez umieszczenie tabliczek z informacją wizualną oraz alfabetem Braille’a,
 • zapewnienie i oznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, które znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku,
 • wejście główne do budynk w poziomie terenu, przestrzeń manewrowa przed wejściem o wymiarach poprawnych, antypoślizgowa,
 • nawierzchnie ciągów pieszych są wybrukowane bez przeszkód,
 • umożliwienie dostępu do wszytskich pomieszczeń Inkubatora dla osób z niepełnosrawnością, w tym: biura, sali konferencyjnej i toalety,
 • w budynku układ ciągów komunikacyjny jest prosty i czytelny, o prawidłowych szerokościach,
 • w budynku brak stopni, schodów,

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z Inkubatorem, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej, Trzciana 147, 32-733 Trzciana,
 • wysłać e-maila na adres:biuro@inkubator-trzciana.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 14 613 61 49,
 • skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie Inkubatora w godzinach 7:30-15:30.

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Trzciana 147

biuro@inkubator-trzciana.pl

14 613 61 49

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

Wyślij wiadomość

Wyrażam zgodę

Mapa
Skip to content