Gminny Inkubator Przedsiębiorczości
w Trzcianie

O PROJEKCIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Projekt realizowany przez Gminę Trzciana z dofinansowania z Funduszy Europejskich

„Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie”

Numer projektu RPMP.03.02.00-12-0093/19

Projekt „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał Instytucji Otoczenia Biznesu, Typ projektu A promocja postaw przedsiębiorczych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem inkubatora jest wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy Trzciana. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie ogólnodostępnego Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie, który spełniać będzie funkcje usługowe stwarzające lepsze warunki dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pełnić będzie funkcje promocyjne, kreujące postawy przedsiębiorcze i tworząc ekosystem wsparcia przedsiębiorczości w gminie. Dzięki realizacji celu głównego nastąpi poprawa aktywności gospodarczej mieszkańców.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie, który zostanie utworzony na działce gdzie zlokalizowany jest dawny budynek Kółka Rolniczego. Dzięki realizacji tej inwestycji powstanie ogólnodostępne miejsce dla firm działających do 36 miesięcy z gminy Trzciana (na dzień 01.01.2020r.). Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do infrastruktury Inkubatora, w tym biur zorganizowanych w systemie co-workingu, sali konferencyjnej i strefy wypoczynku. Dostęp będzie również do atrakcyjnych usług doradczych, szkoleniowych oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniach sieciująco – mentoringowych. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie będzie również promował przedsiębiorstw korzystających z dostępnych usług.

Całkowita wartość projektu: 1.451.595,76 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.117.980,27 zł

 

 

Gmina Trzciana
32 – 733 Trzciana 302, woj. małopolskie,
Tel: 014 648 44 20, Fax: 014 613 63 02
www.trzciana.pl e-mail: urzad@trzciana.pl

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Trzciana 147

biuro@inkubator-trzciana.pl

14 613 61 49

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

Wyślij wiadomość

Wyrażam zgodę

Mapa
Skip to content