22 kwietnia 2024 r. Gminę Trzciana i obszar LGD „Dolina Raby” odwiedziła grupa studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studenci przybyli wraz z Panią dr Patrycją Brańką z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej w ramach zajęć Zrównoważony rozwój wsi. Grupa była zainteresowana praktycznymi aspektami wdrażania polityk rozwoju obszarów wiejskich wdrażanych przez lokalne grupy działania i samorządy gminne.

Spotkanie odbyło się w Gminnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Trzcianie, który jednocześnie był przykładem innowacyjnego projektu wdrożonego przez Gminę Trzciana w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gości przywitał Prezes LGD Jan Marcinek oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz.

Prezentacji nt. działalności LGD „Dolina Raby” dokonał Patryk Paszkot – Kierownik Biura, który omówił specyfikę obszaru LGD, ramy prawne funkcjonowania instytucji, wdrażane projekty, plany rozwojowe. Prezentacji wdrażanych przez gminę projektów dokonał Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz, a prezentacji Inkubatora Przedsiębiorczości dokonała Dyrektor Inkubatora. Po prezentacjach studenci mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję. Na zakończenie grupa udała się do Leszczyny zapoznać się z projektem Bumerangu tj. wewnętrznego placu zabaw. Inwestycja jest realizowana w miejscu niedokończonego basenu w Szkole Podstawowej w Leszczynie.

Spotkanie było okazją dla studentów i wykładowców do konfrontacji teorii nauczania z praktyką funkcjonowania instytucji na obszarach wiejskich. Dziękujemy za obecność. Zapraszamy do Trzciany!

 

Skip to content