Dyrektor Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej informuje, że trzeci nabór do udziału w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie został zakończony. Termin składania wniosków w trzecim naborze trwał od 3 do 21 października 2022 roku.

W trzecim naborze wpłynęły 2 wnioski, wszystkie wnioski przeszły weryfikację formalną. Wsparcie otrzymają 2 firmy, tj.:

  1. SOFTBERRY Dawid Janus
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IMPAL” Iwona Palej

W najbliższych dniach Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań.
Kolejny nabór rozpocznie się w już w listopadzie.
Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w kolejnym naborze zostaną podane wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków. Informacja ta pojawi się na stronie www.inkubator-trzciana.pl i https://bip.malopolska.pl/giptrzciana oraz w mediach społecznościowych @GIPTrzciana.

Skip to content