Dyrektor Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej informuje, że drugi nabór do udziału w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie został zakończony. Termin składania wniosków w drugim naborze trwał od 22 sierpnia do 5 września 2022 roku. Po uzupełnieniu wniosków przez Przedsiębiorców w dniu 9 sierpnia 2022 roku pierwszy nabór został zakończony.

W drugim naborze wpłynęły łącznie 3 wnioski, wszystkie wnioski przeszły weryfikację formalną. Wsparcie otrzymają 3 firm, tj.:

  1. Patryk Nowak – Firma Handlowo-Usługowa APSN
  2. „ELIZA” Elżbieta Bednarczyk
  3. Bartosz Wiśniewski Kancelaria Adwokacka

W najbliższych dniach Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań.
Kolejny nabór rozpocznie się w drugiej połowie września.
Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w trzecim naborze zostaną podane wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków. Informacja ta pojawi się na stronie www.inkubator-trzciana.pl i https://bip.malopolska.pl/giptrzciana oraz w mediach społecznościowych @GIPTrzciana.

Skip to content