Już jest nowe wydanie gazety Gminy Trzciana – Echo Gminy Trzciana.Przeczytasz tam o realizacji projektu pn. „Gminnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Trzcianie”.

Jest to wydanie numer 8 za okres: wrzesień 2022 – luty 2023. Znajdują się tam informacje z życia Gminy Trzciana.

Nie zabrakło tam wzmianki o realizacji projektu pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na stronie 61 przeczytasz tam informację o pierwszej konferencji zorganizowanej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2022. W Małopolsce była to już 13 edycja. Gmina Trzciana pierwszy raz wzięła udział w tym wydarzeniu. Zorganizowano konferencję pn. Porozmawiajmy o biznesie, która zgromadziła doświadczonych przedsiębiorców, którzy dzielili się swoją wiedzą i praktyką, prawników czy przedstawicieli z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane światem biznesu miały okazję wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w networkingu i bezpośrednio porozmawiać z prelegentami. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowanie, przez co i w tym roku planujemy zorganizować wspólnie z Gminą Trzciana kolejne takie spotkanie.

Na kolejnych stronach można zapoznać się z Przedsiębiorcami, którzy uczestniczą w projekcie i rozwijają swoje firmy pod skrzydłami Inkubatora. Przedsiębiorcy korzystają z darmowej ofert szkoleń, spotkań z doradcami, uczestniczą w sesjach coachingowych czy spotkaniach networkingowych. Przedsiębiorcy mogą również korzystać w ramach oferty z dostępnych biur w systemie coworking oraz z sali konferencyjnej.

W kolejnym wydaniu gazetki znajdą się kolejne informację o naszych działaniach i przedstawimy kolejnych Przedsiębiorców. Więcej informacji o Przedsiębiorcach można przeczytać na naszej stronie w zakładce Firmy w Inkubatorze.

Skip to content