Przedsiębiorco, dołącz już teraz do projektu pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie i rozwiń swoje skrzydła.

Od 3 października rusza trzeci nabór do udziału w projekcie, w którym Przedsiębiorca bezpłatnie możne korzystać z pełnej oferty. Inkubator oferuje:

Miejsce biurowe

Możesz bezpłatnie korzystać z miejsca biurowego tj. biurko z dostępem do Internetu i zaplecza socjalnego. Praca w systemie coworking to rozwiązanie, z którego korzystają przedsiębiorcy na całym świecie, które jest idealne dla tych, którzy chcą przekierować fundusze z opłaty czynszu na własny rozwój. Taki sposób pracy dla przedsiębiorcy jest idealnym rozwiązaniem do złapania balansu między praca a domem i życiem osobistym. W Inkubatorze spotkasz się z innymi przedsiębiorcami, ludźmi myślącymi podobnie jak Ty, co rodzi nowe pomysły i nakręca do działania. Sprawdź to sam.

Salę konferencyjną

Miejsce, w którym możesz zorganizować spotkanie z partnerami i klientami lub zorganizować szkolenie dla swoich pracowników w nowym i wyposażonym miejscu biurowym.

Doradztwo specjalistyczne

Finanse, podatki, zarządzanie firmą, Kodeks Pracy, zarządzanie marketingiem czy media społecznościowe – to tylko niektóre z dziedzin, którymi zajmuje się na co dzień przedsiębiorca. Nie w każdej z tych dziedzin musisz być specjalistą lub mieć pełną wiedzę. Przyjdź, pytaj, wysłuchaj i skorzystaj z wiedzy i kompetencji tych, którzy się specjalizują w konkretnych dziedzinach związanych z prowadzeniem firmy. W Inkubatorze uzyskasz dostęp do specjalisty, z którym możesz rozwinąć i ulepszyć działania swojej firmy, które doprowadzą Cię do sukcesu.

Szkolenia

Aby Twoja firma rozwijała się szybciej niż te konkurencyjne, potrzebujesz kompetentnych pracowników i menadżerów. Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, które oferuje Inkubator. Poznaj techniki marketingu, przygotuj strategię marketingową, której będziesz trzymać się konsekwentnie, naucz się jak z własnym zespołem tworzyć nowe produkty czy znajdywać nowe kanały sprzedaży, dowiedz się jak skutecznie i efektownie zarządzać firmą.

Coaching

W sporcie za każdym mistrzem stoi trener. To samo dotyczy się przedsiębiorców. Skorzystaj z bezpłatnych sesji coachingowych. Zadaj nurtujące Cię pytania, rozwiązuj pilne i ważne wyzwania stojące przed Twoją firmą w towarzystwie Coacha.

Spotkania networkingowe

Networking – to świetny sposób na rozwój swojego biznesu i własnych kompetencji. Spotkaj się przy kawie i porozmawiaj z przedsiębiorcami takimi jak TY. Pochwal się swoimi sukcesami, pokaż swoją ofertę, zobacz jak inni rozwiązują podobne do Twoich problemów. Zbuduj sieć przyjaznych Ci firm i inspirujcie się nawzajem.

Oferta jest w 100% bezpłatna, dlatego, że pozyskaliśmy fundusze, które są przeznaczone na rozwój kompetencji naszych lokalnych przedsiębiorców. Te środki pozwoliły nam uruchomić kilka działań, które spowodują, że nasze lokalne firmy będą rozwijać swoje usługi i produkty szybciej i lepiej niż to robi konkurencja. Będą zdobywać nowe rynki w Polsce i za granicą, będą lepiej zarządzane. Skorzystaj ze środków, które pozyskaliśmy dla Ciebie na podnoszenie kompetencji w Twojej firmie. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zainwestuj w rozwój firmy.

 

Warunki przyjęcia do Inkubatora Przedsiębiorczości

O przyjęcie do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej, ubiegać może się Przedsiębiorca jeśli:

 1. spełnia kryteria MŚP (mały i średni przedsiębiorca),
 2. dokonał rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS po dniu 01.01.2017 r.,
 3. posiada siedzibę lub oddział na terenie Gminy Trzciana lub na terenie gmin powiatu bocheńskiego.

Warunki 1-3 muszą być spełnione łącznie.

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Internetowej www.inkubator-trzciana.pl w zakładce Inkubator -> Do pobrania. Szczegóły dotyczące procedury naboru znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Wniosek o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyjęcie do Inkubatora powinni złożyć kompletny Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie. Wniosek jest kompletny, w przypadku złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami takimi jak:

 1. dokument założycielski: wpis do CEIDG o działalności lub wydruk z rejestru przedsiębiorców KRS,
 2. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
 4. oświadczenie o wielkości Przedsiębiorcy,
 5. oświadczenie o powstaniu/nie powstaniu Przedsiębiorstwa z udziałem wsparcia pomostowego,
 6. klauzula informacyjna – RODO.

Wniosek o przyjęcie do Inkubatora należy złożyć w terminie prowadzonego naboru tj. od 3 do 21 października 2022 r. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór 3/2022 do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie”:

 1. osobiście u Dyrektora Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej (adres: Trzciana 147, 32-733 Trzciana) lub w Urzędzie Gminy Trzciana w Sekretariacie (adres: Trzciana 302, 32-722 Trzciana) w dni robocze, w godzinie 7:30 – 15:30
 2. lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres:

Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie

Urząd Gminy Trzciana

32-733 Trzciana 302

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Inkubatora www.inkubator-trzciana.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inkubatora https://bip.malopolska.pl/giptrzciana.

Wnioskodawca zostanie poinformowany o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Informacja o projekcie

Inkubator Przedsiębiorczości powstał w związku z realizacją przez Gminę Trzciana projektu pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.117.980,27 zł.

Skip to content