Dyrektor Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Trzcianie im. Kornela Morawieckiego Solidarności Walczącej informuje, że drugi nabór w 2023 roku do udziału w projekcie pn. Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie został zakończony. Termin składania wniosków w drugim naborze trwał od 14 do 28 lutego 2023 roku.

W naborze wpłynęło 17 wniosków, wszystkie wnioski przeszły weryfikację formalną. Wsparcie otrzyma 17 firm.

W najbliższych dniach Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu otrzymają drogą elektroniczną informację dotyczącą dalszych działań.
Kolejny nabór rozpocznie się jeszcze w marcu 2023 roku.
Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w kolejnym naborze zostaną podane wraz z ogłoszeniem terminu składania wniosków. Informacja ta pojawi się na stronie www.inkubator-trzciana.pl i https://bip.malopolska.pl/giptrzciana oraz w mediach społecznościowych @GIPTrzciana.

Sprostowanie:

W naborze wpłynęło 17 wniosków, wszystkie wnioski przeszły weryfikację formalną. Wsparcie otrzyma 16 firm.

2_2023 wyniki naboru (104,53 KB)

2_2023 wyniki naboru – Sprostowanie (124 KB)

 

Skip to content