Jest to druga część spotkani, które odbyło się w dniu 8 grudnia.

Dziękujemy za obecność, aktywność oraz liczne pytania, które nie pozostały bez odpowiedzi.

Spotkanie jest otwarte. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy chcą wyjaśnić, dopytać czy potwierdzić, że spełniają wszystkie wymagania prowadząc własną  firmę. Zapraszamy również osoby, które planują wejść w świat biznesu, aby dowiedzieć się od czego zacząć czy jaką formę działalności wybrać na początek.

Przygotuj pytania, napisz nam czego chcesz się dowiedzieć na najbliższym lub kolejnych spotkaniach.

Na pierwszej części zostały poruszone tematy:

🔶 Opis podstawowych definicji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – zrozum prawnika.
🔶 Opis form prowadzenia działalności gospodarczej z podziałem ze względu na odpowiedzialność za zobowiązania.
🔶 Opis głównych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.
🔶 Czy i jak zatrudniać.
🔶 Czym są umowy, czy ich zawieranie jest ważne i na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów.

19 grudnia zostaną omówione poniższe tematy:

🔶 Jakie są podstawowe błędy popełniane przez przedsiębiorców utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej.
🔶 Jak wybrać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym.
🔶 Czym jest RODO i czy jest ważne.
🔶 Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w życiu przedsiębiorcy.
🔶 Wybrane zagadnienia w przedmiocie zalet prowadzenia działalności gospodarczej.

Spotkanie poprowadzi:

Bartosz Wiśniewski – Adwokat specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, rzeczowego i prawa zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem umów, które to dziedziny stanowią jego główne zainteresowania zawodowe. Równolegle do praktyki wykonywania zawodu adwokata realizuje zajęcia dydaktyczne ze studentami prawa i kierunków pokrewnych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej, a także organizuje szkolenia dla przedsiębiorców. Prowadzi prace naukowe w zakresie prawa spółek oraz kontraktów handlowych. W wolnym czasie pasjonuje się historią i poszerzaniem wiedzy o świecie.

Serdecznie zapraszamy.

Dołącz do wydarzenia na stronie @GIPTrzciana w mediach społecznościowych wydarzenie na facebook’u

Gmina Trzciana realizuje projekt pn. „Gminny Inkubator Przedsiębiorczości w Trzcianie” nr RPMP.03.02.00-12-0093/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.117.980,27 zł 🇪🇺 🇪🇺 🇪🇺

Skip to content